Ny driver av klubbhus og treningsområde i Solum

NSKs klubbhus og treningsområde, (tidligere Spanielbua),
er nå overdratt til Telemark Agility & Lydighets Forening, (TALF).
Avtalen gjelder leieavtale med Statsskog vedr. Klovholtveien 19, Solum 3728 Skien.
Overdragelsen er gjennomført i tråd med vedtak på NSKs årsmøte tidligere i år.

NSK ønsker den nye foreningen lykke til med driften, og henviser til foreningens egne sider på FB,
https://www.facebook.com/pages/Telemark-agility-og-lydighet/778329898852586?fref=ts
hvor man finner relevant informasjon.