Hei alle sammen!

Hei alle sammen!
Snart får du Våre Spaniels nr 4 i postkassen. Det har det sneket seg inn en trykkfeil. Korrekt dato for RS 2015 er lørdag 21.mars. Helse-og avlsseminaret er søndag 22.mars!

Fortsatt god advent!
På vegne av Hovedstyret…

Kari K