Avdelingsstyret

Avdelingsstyret i Norsk Spaniel Klub avd. Buskerud ble valgt 20. februar 2017 og består av:

Leder Marlene Holm (2 år)

Nestleder Trine Svartås (1 år)

Styremedlem Torhild Gjelsvik Paulsen (2 år)

Varamedlem Ingunn Ansok Fagervold (1 år)

Varamedlem Jan Åge Wessel (2 år)

Valgkomite Jonny Olsen