Bilder

Bilder fra vårt treff.

Oppmerksom hund. Glade hunder på treff. Valper på treff. Enda en oppmerksom hund. Prøving av dress til cocker. Testing av blodspor ledet av Kitty. Her venter de på å få prøvd seg. Kaffepause med kaker og saft til alle. Her er en som får innføring i blodspor. Her er noen av de som var med på vårt treff i 207.