Om avdelingen

Norsk Spaniel klubb avdeling Buskerud har i flere år vært uten aktivt styre, men ble revitalisert i 2017. Et av styrets ønsker er å være en klubb som bidrar til åpenhet, mangfold og dermed et godt spanielmiljø der alle er velkomne.

Vår avdeling har ansvar for et langstrakt fylke og vi ønsker alltid å komme i kontakt med medlemmer som vil bidra til å skape et variert tilbud for alle spanieleiere i hele fylket. 

Noen av våre årlige aktiviteter kan være; en jaktprøve eller sporprøve, en utstilling samt ulike kurs (sporkurs, jaktkurs, klippekurs).

Styret i NSK avd Buskerud er: Leder: Trine Svartås.  Nestleder: Ingunn Ansok Fagervold.  Styremedlem Torhild Gjelsvik Johansen..  Styremedlem Torill R. Nilsen.  Styremedlem: Kitty Gauksrød.  Vara: Silje Knarvik. Vara:  Karoline Fagervold.  

[Click edit icon to edit content]